REKVIZĪTI

Nodibinājums “ARHITEKSTI”
Reģistrācijas Nr.: 50008310001

Bankas konts: LV63HABA0551051439535
SWIFT: HABALV22
Banka: Swedbank

Juridiskā adrese: Aldaru iela 12/14, Rīga, LV-1050

Nodibinājumam “ARHITEKSTI” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Lēmums Nr. 32.6/8.71/10320 spēkā no 11.04.2022.

KONTAKTI

e-pasts: info@arhiteksti.lv
Instagram: ARHITEKSTI

Rudolfs Dainis Šmits
valdes loceklis

t: 29 515 554

Igors Malovickis
valdes loceklis

t: 27 083 570

Andris Dzenis
valdes loceklis

t: 26 477 747

Reinis Saliņš
valdes loceklis

t: 29 333 418Nodibinājums ARHITEKSTI ir sabiedriska labuma organizācija, kuras mērķis ir izcelt vēsturiski nozīmīgas arhitektūras idejas, veicināt to intelektuālu nepārtrauktību un radīt ilgtspējīgu vidi jaunam dialogam.