PAR ARHITEKSTIEM

Nodibinājums “ARHITEKSTI” veicina arhitektūras nozares un ar to saistītā diskursa attīstību.

Nodibinājums “ARHITEKSTI” ir dibināts 2021. gadā ar mērķi izcelt vēsturiski nozīmīgas arhitektūras idejas, veicināt to intelektuālu nepārtrauktību un radīt ilgtspējīgu vidi jaunam dialogam. Arhitektūra pēc būtības ir kultūru veidojošs process, tāpēc viena no nodibinājuma misijām ir sekmēt arhitektūras izzināšanu ārpus tās tehniskā un pragmatiskā ietvara.

Paškritiska arhitektūras diskursa veidošanai ļoti nozīmīga loma ir veiksmīgai starpnozaru sadarbībai gan akadēmiskajā, gan profesionālajā, gan publiskajā vidē, tieši tādēļ “ARHITEKSTU” resursi tiek veltīti sabiedrības līdzdalības veicināšanai neatkarīgi no izmantotās saziņas sfēras.

2022. gadā nodibinājums “ARHITEKSTI” ir ieguvis sabiedriska labuma organizācija statusu izglītības un kultūras veicināšanas jomās.KOMANDA

Andris Dzenis
Igors Malovickis
Reinis Saliņš
Rudolfs Dainis ŠmitsNodibinājums ARHITEKSTI ir sabiedriska labuma organizācija, kuras mērķis ir izcelt vēsturiski nozīmīgas arhitektūras idejas, veicināt to intelektuālu nepārtrauktību un radīt ilgtspējīgu vidi jaunam dialogam.