Izdevums
Īstenots
2021
Ceļojoša instalācija
Procesā
...
Izstāde
Īstenots
2023
Zinātniska konference
Īstenots
2023
Studentu meistarklase
Īstenots
2023
Izstāde
Īstenots
2024
RIXARCH 2024: Blind Spot
Zinātniska konference
Procesā
2024
Romas jumti
Izdevums
Procesā
...Nodibinājums ARHITEKSTI ir sabiedriska labuma organizācija, kuras mērķis ir izcelt vēsturiski nozīmīgas arhitektūras idejas, veicināt to intelektuālu nepārtrauktību un radīt ilgtspējīgu vidi jaunam dialogam.