ZIEDO ARHITEKSTIEM


Nodibinājums “ARHITEKSTI” kopš tā dibināšanas 2021. gadā ir īstenojis un uzsācis virkni sabiedriski nozīmīgu arhitektūras veicināšanas projektu un iniciatīvu.

“ARHITEKSTI” 2021. gadā izdeva publikāciju “Džons Hejduks: Projekts Rīga” un aizsāka projektu “Otrais cēliens: Projekts Rīga”, kas ievadīja lielformāta struktūru Objekts/Subjektsotro cēlienu Rīgā un citviet Latvijā. 2022. gadā uzsākts darbs pie izcilās latviešu arhitektes Astras Zariņas ideju izcelšanas un veicināšanas. 2023. gadā sadarbībā ar augstskolas RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāti (FAD) īstenoti vairāki projekti, tai skaitā tika līdzorganizēta starptautiska arhitektūras konference RIXARCH 2023.

Nodibinājums “ARHITEKSTI” cieši sadarbojas ar studentiem, mācībspēkiem un dažādu nozaru profesionāļiem, lai paplašinātu arhitektūras izglītības potenciālu Latvijā un sekmētu sabiedrības izpratni par arhitektūras lomu kultūras veidošanas procesā.

Ziedojot “ARHITEKSTIEM”, tu vari gan atbalstīt “ARHITEKSTU” jau aizsāktās iniciatīvas, gan palīdzēt tapt jauniem, izglītībai, kultūrai un sabiedrībai vērtīgiem projektiem. Ziedojot “ARHITEKSTIEM”, kam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, privātpersonas un uzņēmumi var saņemt nodokļu atlaides.


Rekvizīti:
Nodibinājums “ARHITEKSTI”
Reģistrācijas Nr.: 50008310001

Bankas konts: LV63HABA0551051439535
SWIFT: HABALV22
Banka: Swedbank

Nodibinājumam “ARHITEKSTI” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Lēmums Nr. 32.6/8.71/10320 spēkā no 11.04.2022.Nodibinājums ARHITEKSTI ir sabiedriska labuma organizācija, kuras mērķis ir izcelt vēsturiski nozīmīgas arhitektūras idejas, veicināt to intelektuālu nepārtrauktību un radīt ilgtspējīgu vidi jaunam dialogam.