Studentu darbnīca CIVITA 2023 Čivita institūtā, 15 - 20 novembris

Izstāde Roma un skolotāja, Astra Zariņa Rīgā, 2024. gada martāNodibinājums ARHITEKSTI ir sabiedriska labuma organizācija, kuras mērķis ir izcelt vēsturiski nozīmīgas arhitektūras idejas, veicināt to intelektuālu nepārtrauktību un radīt ilgtspējīgu vidi jaunam dialogam.